ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 解密类游戏单机版_经典单机解密类游戏中文版下载_当游ç½?/title> <meta name="keywords" content="瑙e瘑绫绘父鎴?瑙e瘑娓告垙鍗曟満鐗堜腑鏂囩増,瑙e瘑娓告垙" /> <meta name="description" content="瑙e瘑绫绘父鎴忎富瑕佹槸浠ヤ负鍐掗櫓涓轰富锛屽湪杩欑绫诲瀷鐨勬父鎴忎腑浼氭湁寰堝涓嶅悓鐨勫厓绱狅紝鍦ㄦ父鎴忎腑鐜╁瑕佹牴鎹悇绉嶆枃瀛楃殑淇℃伅浠ュ強鍏朵粬鐨勬彁绀烘潵杩涜瑙h皽銆傚湪瑙e瘑娓告垙鍗曟満鐗堜腑鏂囩増浣犲彲鑳芥洿鍔犲鏄撳幓瀵绘壘绛旀锛岃繖绉嶇被鍨嬬殑娓告垙寰堣€冮獙鐜╁浠殑鏅哄晢锛岃鎴戜滑涓€璧峰姞鍏ュ埌杩欎釜鍐掗櫓鐨勮鍒椾腑鍚э紒" /> <meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://m.3h3.com/k/285/"/> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/comm.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/othe/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/comm.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/uaredirect.js"></script> </head> <body> <div id="wp"> <div id="hd3_bg"> <div id="hd3"> <div id="c311a2dhv" class="logo l"><a href="http://halchalpoint.com">单机游戏下载基地</a></div> <div id="c311a2dhv" class="r"> <a href="http://halchalpoint.com">单机首页</a> | <a href="/danji/">单机游戏</a> | <a href="/jieji/">街机游戏</a> | <a href="/patch/">补丁工具</a> | <a href="/info/">游戏资讯</a> | <a href="/gl/">游戏攻略</a> | <a href="/meitu/">游戏图片</a> | <a href="/video/">游戏视频</a> </div> </div> </div> <div id="c311a2dhv" class="h"></div> <div id="bd"> <!--主体开å§?-> <div id="c311a2dhv" class="ad"><img src="" alt="解密类游戏单机版_经典单机解密类游戏中文版下载_当游ç½?></div> <div id="c311a2dhv" class="h"></div> <div id="single_down"> <dl id="shyx"> <dt><span><b><em id="show-amount">129</em></b> 款游æˆ?/span><strong>解密类游æˆ?/strong></dt> <dd> <p><strong>解密类游æˆ?/strong>是要根据线索而解开游戏中最终的谜底的题材的游戏,这种类型的游戏的画面十分的精美,在游戏中玩家们要进行冒险之旅。解密游戏单机版中文版相对来说会比较简单,在游戏中会有中文的提示,玩家中需根据线索来进行最终的答案。游戏的很考验玩家们的细心以及智商的,有兴趣的玩家们就一起下载解密游戏吧ï¼?/p> </dd> </dl> <!--#intro wraper --> <div id="c311a2dhv" class="h"></div> <div id="c311a2dhv" class="bor fix pl10"> <ul class="list-pic fix" id="dlist"> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 786.7 MB</p> <a href="/danji/157939.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯女士:巴斯克维尔的怪物" src="//pic.3h3.com/up/2019-11/201911238302_640.jpg"><span>福尔摩斯女士:巴斯克维尔的怪物</span></a> <a href="/danji/157939.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 970.0 MB</p> <a href="/danji/156861.html" target="_blank"><img alt="永恒的爱6:苦涩的觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2019-11/2019111091627_107.jpg"><span>永恒的爱6:苦涩的觉醒</span></a> <a href="/danji/156861.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 891.7 MB</p> <a href="/danji/154979.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?6铁石坠落" src="//pic.3h3.com/up/2019-10/2019102575830_908.jpg"><span>神秘追踪è€?6铁石坠落</span></a> <a href="/danji/154979.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 2.6 GB</p> <a href="/danji/149259.html" target="_blank"><img alt="堕落觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2019-9/20199392321_084.jpg"><span>堕落觉醒</span></a> <a href="/danji/149259.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟经营" > <p><i><em>中文</em></i> 345.3 MB</p> <a href="/danji/147259.html" target="_blank"><img alt="艾力达:边远地区的觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2019-8/201981615422_658.jpg"><span>艾力达:边远地区的觉é†?/span></a> <a href="/danji/147259.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 639.3 MB</p> <a href="/danji/146179.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?5:黑水湾" src="//pic.3h3.com/up/2019-8/20198885646_067.jpg"><span>神秘追踪è€?5:黑水湾</span></a> <a href="/danji/146179.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 3.4 GB</p> <a href="/danji/145566.html" target="_blank"><img alt="伦敦侦探神秘事件" src="//pic.3h3.com/up/2019-8/201982112343_054.jpg"><span>伦敦侦探神秘事件</span></a> <a href="/danji/145566.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 645.9 MB</p> <a href="/danji/142044.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪者:布莱克希尔迷é›? src="//pic.3h3.com/up/2019-7/20197481632_752.jpg"><span>神秘追踪者:布莱克希尔迷é›?/span></a> <a href="/danji/142044.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 253.9 MB</p> <a href="/danji/141933.html" target="_blank"><img alt="末日觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2019-7/20197310417_746.jpg"><span>末日觉醒</span></a> <a href="/danji/141933.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟经营" > <p><i><em>中文</em></i> 508.1 MB</p> <a href="/danji/139515.html" target="_blank"><img alt="炼金术士的觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2019-6/2019614135036_152.jpg"><span>炼金术士的觉é†?/span></a> <a href="/danji/139515.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="策略游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 405.0 MB</p> <a href="/danji/134843.html" target="_blank"><img alt="远古之地:沙皇觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2019-5/201953830_979.jpg"><span>远古之地:沙皇觉é†?/span></a> <a href="/danji/134843.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 1.3 GB</p> <a href="/danji/129294.html" target="_blank"><img alt="代达罗斯:黄金爵士乐的觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2019-3/201935142927_128.jpg"><span>代达罗斯:黄金爵士乐的觉é†?/span></a> <a href="/danji/129294.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 144.7 MB</p> <a href="/danji/106623.html" target="_blank"><img alt="机核觉醒:尤å? src="//pic.3h3.com/up/2018-8/201882994519_289.jpg"><span>机核觉醒:尤å?/span></a> <a href="/danji/106623.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 3.1 GB</p> <a href="/danji/96482.html" target="_blank"><img alt="暗影:觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2018-5/201851115820_552.png"><span>暗影:觉é†?/span></a> <a href="/danji/96482.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 242.1 MB</p> <a href="/danji/82016.html" target="_blank"><img alt="幽灵庄园的秘å¯?:黄金宝å…? src="//pic.3h3.com/up/2017-10/20171027101331_143.jpg"><span>幽灵庄园的秘å¯?:黄金宝å…?/span></a> <a href="/danji/82016.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 702.0 MB</p> <a href="/danji/71951.html" target="_blank"><img alt="爱语魔咒6:死亡拥æŠ? src="//pic.3h3.com/up/2017-7/2017729229.jpg"><span>爱语魔咒6:死亡拥æŠ?/span></a> <a href="/danji/71951.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 333.2 MB</p> <a href="/danji/64691.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?3:影域回å¿? src="//pic.3h3.com/up/2017-4/2017439449.jpg"><span>神秘追踪è€?3:影域回å¿?/span></a> <a href="/danji/64691.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 39.0 MB</p> <a href="/danji/61159.html" target="_blank"><img alt="奥瓦觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2017-2/201721791925.jpg"><span>奥瓦觉醒</span></a> <a href="/danji/61159.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 109.1 MB</p> <a href="/danji/54408.html" target="_blank"><img alt="龙族觉醒手游电脑ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2016-10/20161014143012.jpg"><span>龙族觉醒手游电脑ç‰?/span></a> <a href="/danji/54408.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 715.4 MB</p> <a href="/danji/52948.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?2:桃心女çš? src="//pic.3h3.com/up/2016-9/201691114432.jpg"><span>神秘追踪è€?2:桃心女çš?/span></a> <a href="/danji/52948.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 168.2 MB</p> <a href="/danji/52876.html" target="_blank"><img alt="魔灵觉醒电脑ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2016-9/201699155827.jpg"><span>魔灵觉醒电脑ç‰?/span></a> <a href="/danji/52876.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 477.6 MB</p> <a href="/danji/51438.html" target="_blank"><img alt="死神觉醒电脑ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2016-8/2016812152558.jpg"><span>死神觉醒电脑ç‰?/span></a> <a href="/danji/51438.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 314.1 MB</p> <a href="/danji/51333.html" target="_blank"><img alt="霸道:剑灵觉醒电脑版" src="//pic.3h3.com/up/2016-8/2016810164944.jpg"><span>霸道:剑灵觉醒电脑版</span></a> <a href="/danji/51333.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 106.2 MB</p> <a href="/danji/50243.html" target="_blank"><img alt="魔法世界3:龙之觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2016-7/20167179501.jpg"><span>魔法世界3:龙之觉é†?/span></a> <a href="/danji/50243.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 17.8 GB</p> <a href="/danji/48982.html" target="_blank"><img alt="乐高星球大战:原力觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2016-6/2016620104423.jpg"><span>乐高星球大战:原力觉é†?/span></a> <a href="/danji/48982.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 232.4 MB</p> <a href="/danji/48755.html" target="_blank"><img alt="轮回与梦之旅äº? src="//pic.3h3.com/up/2016-6/201661511912.jpg"><span>轮回与梦之旅äº?/span></a> <a href="/danji/48755.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 8.9 GB</p> <a href="/danji/48545.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯:恶魔之å¥? src="//pic.3h3.com/up/2016-6/201661184922.jpg"><span>福尔摩斯:恶魔之å¥?/span></a> <a href="/danji/48545.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="策略游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 45.4 MB</p> <a href="/danji/48136.html" target="_blank"><img alt="觉醒:地狱出ç¬? src="//pic.3h3.com/up/2016-5/2016531153259.png"><span>觉醒:地狱出ç¬?/span></a> <a href="/danji/48136.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="射击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 17.7 MB</p> <a href="/danji/47279.html" target="_blank"><img alt="雷电原力觉醒电脑ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2016-5/201655134147.jpg"><span>雷电原力觉醒电脑ç‰?/span></a> <a href="/danji/47279.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 847.0 MB</p> <a href="/danji/46942.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?1:赫尔斯维ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2016-8/2016823112211.jpg"><span>神秘追踪è€?1:赫尔斯维ç‰?/span></a> <a href="/danji/46942.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 9.7 MB</p> <a href="/danji/45289.html" target="_blank"><img alt="觉醒少年" src="//pic.3h3.com/up/2016-3/201632895813.jpg"><span>觉醒少年</span></a> <a href="/danji/45289.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="射击游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 102.9 MB</p> <a href="/danji/44820.html" target="_blank"><img alt="僵尸觉醒地狱门电脑版" src="//pic.3h3.com/up/2016-3/20163189523.jpg"><span>僵尸觉醒地狱门电脑版</span></a> <a href="/danji/44820.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 949.2 MB</p> <a href="/danji/43361.html" target="_blank"><img alt="爱语魔咒5:踏影迷踪" src="//pic.3h3.com/up/2016-2/201621692958.jpg"><span>爱语魔咒5:踏影迷踪</span></a> <a href="/danji/43361.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 100.4 MB</p> <a href="/danji/42761.html" target="_blank"><img alt="龙之觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2016-1/201612892711.jpg"><span>龙之觉醒</span></a> <a href="/danji/42761.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 29.1 MB</p> <a href="/danji/41700.html" target="_blank"><img alt="大圣觉醒电脑ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2016-1/201616155321.jpg"><span>大圣觉醒电脑ç‰?/span></a> <a href="/danji/41700.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>英文</em></i> 158.0 MB</p> <a href="/danji/39425.html" target="_blank"><img alt="浩劫残阳2:复仇者觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2015-11/20151126105427.jpg"><span>浩劫残阳2:复仇者觉é†?/span></a> <a href="/danji/39425.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="策略游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 291.7 MB</p> <a href="/danji/39171.html" target="_blank"><img alt="西娅:觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2017-1/201713104012.jpg"><span>西娅:觉é†?/span></a> <a href="/danji/39171.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 884.5 MB</p> <a href="/danji/38553.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?0:帕溪恩仇记" src="//pic.3h3.com/up/2016-2/201621795617.jpg"><span>神秘追踪è€?0:帕溪恩仇记</span></a> <a href="/danji/38553.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 49.6 MB</p> <a href="/danji/33042.html" target="_blank"><img alt="侦探脑筋急转弯:福尔摩斯的遗äº?" src="//pic.3h3.com/up/2015-7/20157384640.jpg"><span>侦探脑筋急转弯:福尔摩斯的遗äº?</span></a> <a href="/danji/33042.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 10.8 GB</p> <a href="/danji/30980.html" target="_blank"><img alt="龙腾世纪起源觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2015-5/2015524134513.jpg"><span>龙腾世纪起源觉醒</span></a> <a href="/danji/30980.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1,019.4 MB</p> <a href="/danji/30978.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?:寒冰之劫" src="//pic.3h3.com/up/2015-9/201599135847.jpg"><span>神秘追踪è€?:寒冰之劫</span></a> <a href="/danji/30978.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="射击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 3.0 GB</p> <a href="/danji/30293.html" target="_blank"><img alt="战地2:龙之觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2015-5/201559142745.jpg"><span>战地2:龙之觉é†?/span></a> <a href="/danji/30293.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="策略游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 10.9 MB</p> <a href="/danji/28251.html" target="_blank"><img alt="前线觉醒2:英雄崛èµ? src="//pic.3h3.com/up/2015-3/2015329112455.jpg"><span>前线觉醒2:英雄崛èµ?/span></a> <a href="/danji/28251.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 64.8 MB</p> <a href="/danji/28177.html" target="_blank"><img alt="侦探脑筋急转弯:福尔摩斯的遗äº? src="//pic.3h3.com/up/2015-3/20153279136.jpg"><span>侦探脑筋急转弯:福尔摩斯的遗äº?/span></a> <a href="/danji/28177.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 524.6 MB</p> <a href="/danji/26608.html" target="_blank"><img alt="阿鲁的觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2015-2/20152269184.jpg"><span>阿鲁的觉é†?/span></a> <a href="/danji/26608.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="策略游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 137.7 MB</p> <a href="/danji/26067.html" target="_blank"><img alt="万万没想到大锤的觉醒电脑ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2015-2/201523101541.jpg"><span>万万没想到大锤的觉醒电脑ç‰?/span></a> <a href="/danji/26067.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1.1 GB</p> <a href="/danji/25318.html" target="_blank"><img alt="爱语魔咒4:冬天的咒语" src="//pic.3h3.com/up/2015-1/20151991255.jpg"><span>爱语魔咒4:冬天的咒语</span></a> <a href="/danji/25318.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="射击游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 53.5 MB</p> <a href="/danji/25041.html" target="_blank"><img alt="觉醒:水底漫æ¸? src="//pic.3h3.com/up/2014-12/20141228134657.jpg"><span>觉醒:水底漫æ¸?/span></a> <a href="/danji/25041.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1.2 GB</p> <a href="/danji/24704.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?:暗夜惊é­? src="//pic.3h3.com/up/2015-5/201551691555.jpg"><span>神秘追踪è€?:暗夜惊é­?/span></a> <a href="/danji/24704.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 1.6 GB</p> <a href="/danji/22713.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔31:谎言的迷å®? src="//pic.3h3.com/up/2014-10/20141010145027.jpg"><span>南茜朱尔31:谎言的迷å®?/span></a> <a href="/danji/22713.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 434.7 MB</p> <a href="/danji/21835.html" target="_blank"><img alt="捕梦之旅:开ç«? src="//pic.3h3.com/up/2014-10/20141031104139.jpg"><span>捕梦之旅:开ç«?/span></a> <a href="/danji/21835.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 428.0 MB</p> <a href="/danji/21821.html" target="_blank"><img alt="觉醒7:金色年å? src="//pic.3h3.com/up/2014-11/201411885715.jpg"><span>觉醒7:金色年å?/span></a> <a href="/danji/21821.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 5.2 GB</p> <a href="/danji/21226.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯:罪与罚" src="//pic.3h3.com/up/2014-10/201410492419.jpg"><span>福尔摩斯:罪与罚</span></a> <a href="/danji/21226.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 9.3 MB</p> <a href="/danji/20771.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯之茶店凶杀æ¡? src="//pic.3h3.com/up/2014-8/201486142337.jpg"><span>福尔摩斯之茶店凶杀æ¡?/span></a> <a href="/danji/20771.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 941.9 MB</p> <a href="/danji/18387.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?:暗径之è°? src="//pic.3h3.com/up/2014-9/2014910161324.jpg"><span>神秘追踪è€?:暗径之è°?/span></a> <a href="/danji/18387.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="策略游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 2.1 GB</p> <a href="/danji/17921.html" target="_blank"><img alt="三国群英ä¼?圣斗士版众神觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2014-5/20145485141.jpg"><span>三国群英ä¼?圣斗士版众神觉醒</span></a> <a href="/danji/17921.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 457.7 MB</p> <a href="/danji/16684.html" target="_blank"><img alt="萌娘的冒é™?:妖狐的觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2014-3/201432016306.jpg"><span>萌娘的冒é™?:妖狐的觉é†?/span></a> <a href="/danji/16684.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 541.0 MB</p> <a href="/danji/16092.html" target="_blank"><img alt="DNF单机版泰拉的觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2014-2/201422595938.jpg"><span>DNF单机版泰拉的觉醒</span></a> <a href="/danji/16092.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 286.2 MB</p> <a href="/danji/15963.html" target="_blank"><img alt="学校发生过的恐怖故äº? src="//pic.3h3.com/up/2014-2/201421993345.jpg"><span>学校发生过的恐怖故äº?/span></a> <a href="/danji/15963.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 558.8 MB</p> <a href="/danji/15741.html" target="_blank"><img alt="觉醒6:红叶森æž? src="//pic.3h3.com/up/2014-6/201461882855.jpg"><span>觉醒6:红叶森æž?/span></a> <a href="/danji/15741.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 347.4 MB</p> <a href="/danji/15424.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯探索2玫瑰纹身" src="//pic.3h3.com/up/2014-1/2014119145652.jpg"><span>福尔摩斯探索2玫瑰纹身</span></a> <a href="/danji/15424.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 967.8 MB</p> <a href="/danji/14786.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯复仇" src="//pic.3h3.com/up/2014-1/201412101443.jpg"><span>福尔摩斯复仇</span></a> <a href="/danji/14786.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 745.3 MB</p> <a href="/danji/14722.html" target="_blank"><img alt="觉醒王国" src="//pic.3h3.com/up/2014-5/20145817132.jpg"><span>觉醒王国</span></a> <a href="/danji/14722.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 181.7 MB</p> <a href="/danji/13670.html" target="_blank"><img alt="魔法全书1:溯æº? src="//pic.3h3.com/up/2013-11/2013112815153.jpg"><span>魔法全书1:溯æº?/span></a> <a href="/danji/13670.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 48.8 MB</p> <a href="/danji/13051.html" target="_blank"><img alt="幽灵庄园的秘å¯?" src="//pic.3h3.com/up/2013-11/2013118112538.jpg"><span>幽灵庄园的秘å¯?</span></a> <a href="/danji/13051.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 1.4 GB</p> <a href="/danji/12441.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔29:沉默的间谍" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131017133315.jpg"><span>南茜朱尔29:沉默的间谍</span></a> <a href="/danji/12441.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 891.3 MB</p> <a href="/danji/12418.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?:雨崖幻å½? src="//pic.3h3.com/up/2014-2/2014227135659.jpg"><span>神秘追踪è€?:雨崖幻å½?/span></a> <a href="/danji/12418.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 482.9 MB</p> <a href="/danji/12413.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:密室杀人案重制ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2013-10/2013101695045.jpg"><span>南茜朱尔:密室杀人案重制ç‰?/span></a> <a href="/danji/12413.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 461.4 MB</p> <a href="/danji/12411.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:黑暗中的节奏" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/2013101691758.jpg"><span>南茜朱尔:黑暗中的节奏</span></a> <a href="/danji/12411.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 368.1 MB</p> <a href="/danji/12409.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:鬼屋中的留言" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/2013101685359.jpg"><span>南茜朱尔:鬼屋中的留言</span></a> <a href="/danji/12409.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 445.3 MB</p> <a href="/danji/12407.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:皇家宝塔内的宝è—? src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131015163536.jpg"><span>南茜朱尔:皇家宝塔内的宝è—?/span></a> <a href="/danji/12407.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 469.7 MB</p> <a href="/danji/12405.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:最后一å¹? src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131015161647.jpg"><span>南茜朱尔:最后一å¹?/span></a> <a href="/danji/12405.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 455.4 MB</p> <a href="/danji/12403.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:血手印之谜" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131015155214.jpg"><span>南茜朱尔:血手印之谜</span></a> <a href="/danji/12403.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 482.5 MB</p> <a href="/danji/12398.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:幽灵湖" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131015144319.jpg"><span>南茜朱尔:幽灵湖</span></a> <a href="/danji/12398.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 338.5 MB</p> <a href="/danji/12394.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:旋转木马之è°? src="//pic.3h3.com/up/2013-10/2013101514190.jpg"><span>南茜朱尔:旋转木马之è°?/span></a> <a href="/danji/12394.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 530.1 MB</p> <a href="/danji/12390.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔之迷惑岛威胁" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/2013101513430.jpg"><span>南茜朱尔之迷惑岛威胁</span></a> <a href="/danji/12390.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 481.5 MB</p> <a href="/danji/12384.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:黑沼泽庄园的诅咒之è°? src="//pic.3h3.com/up/2013-10/2013101510550.jpg"><span>南茜朱尔:黑沼泽庄园的诅咒之è°?/span></a> <a href="/danji/12384.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 897.0 MB</p> <a href="/danji/12371.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:威尼斯幽灵" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/201310141698.jpg"><span>南茜朱尔:威尼斯幽灵</span></a> <a href="/danji/12371.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 845.1 MB</p> <a href="/danji/12368.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:马洛伊城å ? src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131014154712.jpg"><span>南茜朱尔:马洛伊城å ?/span></a> <a href="/danji/12368.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 1.1 GB</p> <a href="/danji/12365.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:七船之赎" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/2013101414513.jpg"><span>南茜朱尔:七船之赎</span></a> <a href="/danji/12365.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1.0 GB</p> <a href="/danji/12363.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:韦弗利学院的警å‘? src="//pic.3h3.com/up/2014-3/201436145142.jpg"><span>南茜朱尔:韦弗利学院的警å‘?/span></a> <a href="/danji/12363.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 937.8 MB</p> <a href="/danji/12360.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:旋风追è¸? src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131014135555.jpg"><span>南茜朱尔:旋风追è¸?/span></a> <a href="/danji/12360.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 2.2 GB</p> <a href="/danji/12357.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔26:失落女王之å¢? src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131014132314.jpg"><span>南茜朱尔26:失落女王之å¢?/span></a> <a href="/danji/12357.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 489.1 MB</p> <a href="/danji/12318.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:古钟之谜" src="//pic.3h3.com/up/2013-10/20131015103259.jpg"><span>南茜朱尔:古钟之谜</span></a> <a href="/danji/12318.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 747.1 MB</p> <a href="/danji/11612.html" target="_blank"><img alt="鬼屋神秘事件" src="//pic.3h3.com/up/2013-9/20139511318.jpg"><span>鬼屋神秘事件</span></a> <a href="/danji/11612.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 47.7 MB</p> <a href="/danji/10609.html" target="_blank"><img alt="梦之æ—?被选中的孩å­? src="//pic.3h3.com/up/2013-7/2013729162554.jpg"><span>梦之æ—?被选中的孩å­?/span></a> <a href="/danji/10609.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 482.8 MB</p> <a href="/danji/9888.html" target="_blank"><img alt="南茜朱尔:水边之å½? src="//pic.3h3.com/up/2013-7/201378141620.jpg"><span>南茜朱尔:水边之å½?/span></a> <a href="/danji/9888.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="射击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 494.0 MB</p> <a href="/danji/9068.html" target="_blank"><img alt="虚幻2:觉é†? src="//pic.3h3.com/up/2013-6/2013614134748.jpg"><span>虚幻2:觉é†?/span></a> <a href="/danji/9068.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 805.5 MB</p> <a href="/danji/8556.html" target="_blank"><img alt="爱语魔咒3救赎" src="//pic.3h3.com/up/2013-8/201388141226.jpg"><span>爱语魔咒3救赎</span></a> <a href="/danji/8556.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 141.4 MB</p> <a href="/danji/8466.html" target="_blank"><img alt="魔法全书2:月å…? src="//pic.3h3.com/up/2013-5/201352211136.jpg"><span>魔法全书2:月å…?/span></a> <a href="/danji/8466.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 80.9 MB</p> <a href="/danji/7871.html" target="_blank"><img alt="魔法守护者之阿曼达的觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2013-4/2013423131453.jpg"><span>魔法守护者之阿曼达的觉醒</span></a> <a href="/danji/7871.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 54.2 MB</p> <a href="/danji/7852.html" target="_blank"><img alt="神秘事件:假冒湾的奇äº? src="//pic.3h3.com/up/2013-4/201342216459.jpg"><span>神秘事件:假冒湾的奇äº?/span></a> <a href="/danji/7852.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 308.9 MB</p> <a href="/danji/7828.html" target="_blank"><img alt="幽灵庄园的秘å¯?:失踪的国çŽ? src="//pic.3h3.com/up/2013-4/20134229428.jpg"><span>幽灵庄园的秘å¯?:失踪的国çŽ?/span></a> <a href="/danji/7828.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1.5 MB</p> <a href="/danji/7750.html" target="_blank"><img alt="火影疾风传最终觉é†?" src="//pic.3h3.com/up/2013-4/201341993035.jpg"><span>火影疾风传最终觉é†?</span></a> <a href="/danji/7750.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>日文</em></i> 1.6 GB</p> <a href="/danji/7464.html" target="_blank"><img alt="火影忍者终极觉é†?" src="//pic.3h3.com/up/2013-4/201349155853.jpg"><span>火影忍者终极觉é†?</span></a> <a href="/danji/7464.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 467.5 MB</p> <a href="/danji/7387.html" target="_blank"><img alt="觉醒4天空城堡" src="//pic.3h3.com/up/2013-4/20134693211.jpg"><span>觉醒4天空城堡</span></a> <a href="/danji/7387.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 25.1 MB</p> <a href="/danji/6955.html" target="_blank"><img alt="梦之æ—? src="//pic.3h3.com/up/2013-3/2013316155340.jpg"><span>梦之æ—?/span></a> <a href="/danji/6955.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 33.9 MB</p> <a href="/danji/6953.html" target="_blank"><img alt="梦之æ—?" src="//pic.3h3.com/up/2013-3/201331615029.jpg"><span>梦之æ—?</span></a> <a href="/danji/6953.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 123.0 MB</p> <a href="/danji/6952.html" target="_blank"><img alt="幽灵庄园的秘å¯?" src="//pic.3h3.com/up/2013-3/2013316142539.jpg"><span>幽灵庄园的秘å¯?</span></a> <a href="/danji/6952.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 99.9 MB</p> <a href="/danji/6922.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯:波斯地毯之谜" src="//pic.3h3.com/up/2013-3/201331510257.jpg"><span>福尔摩斯:波斯地毯之谜</span></a> <a href="/danji/6922.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1.0 GB</p> <a href="/danji/6730.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?:沉寂山谷" src="//pic.3h3.com/up/2013-3/201338930.jpg"><span>神秘追踪è€?:沉寂山谷</span></a> <a href="/danji/6730.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>英文</em></i> 72.0 MB</p> <a href="/danji/6661.html" target="_blank"><img alt="恶魔追踪:侦探故事" src="//pic.3h3.com/up/2013-3/20133514046.jpg"><span>恶魔追踪:侦探故事</span></a> <a href="/danji/6661.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 56.2 MB</p> <a href="/danji/6624.html" target="_blank"><img alt="侦探故事之好莱坞" src="//pic.3h3.com/up/2013-3/20133411748.jpg"><span>侦探故事之好莱坞</span></a> <a href="/danji/6624.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 854.5 MB</p> <a href="/danji/6449.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯vs亚森罗宾" src="//pic.3h3.com/up/2013-2/201322593345.jpg"><span>福尔摩斯vs亚森罗宾</span></a> <a href="/danji/6449.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1.3 GB</p> <a href="/danji/6448.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯VS开膛手杰克" src="//pic.3h3.com/up/2013-2/201322591351.jpg"><span>福尔摩斯VS开膛手杰克</span></a> <a href="/danji/6448.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 14.6 MB</p> <a href="/danji/6441.html" target="_blank"><img alt="凯蒂猫梦之旅" src="//pic.3h3.com/up/2013-2/201322415146.jpg"><span>凯蒂猫梦之旅</span></a> <a href="/danji/6441.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="射击游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 3.2 GB</p> <a href="/danji/6289.html" target="_blank"><img alt="风暴觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2013-2/20132189375.jpg"><span>风暴觉醒</span></a> <a href="/danji/6289.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 251.3 MB</p> <a href="/danji/6197.html" target="_blank"><img alt="觉醒2落月森林" src="//pic.3h3.com/up/2013-2/2013269146.jpg"><span>觉醒2落月森林</span></a> <a href="/danji/6197.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 145.8 MB</p> <a href="/danji/5865.html" target="_blank"><img alt="轮回:觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2013-1/201312811245.jpg"><span>轮回:觉醒</span></a> <a href="/danji/5865.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 342.1 MB</p> <a href="/danji/5771.html" target="_blank"><img alt="歇洛克福尔摩æ–?巴斯克维尔的猎犬" src="//pic.3h3.com/up/2013-1/201312891315.jpg"><span>歇洛克福尔摩æ–?巴斯克维尔的猎犬</span></a> <a href="/danji/5771.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 125.0 MB</p> <a href="/danji/5702.html" target="_blank"><img alt="遗失的案ä»?福尔摩斯" src="//pic.3h3.com/up/2013-1/201312894625.jpg"><span>遗失的案ä»?福尔摩斯</span></a> <a href="/danji/5702.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 510.3 MB</p> <a href="/danji/5582.html" target="_blank"><img alt="觉醒5:太阳之塔" src="//pic.3h3.com/up/2013-1/201312213535.jpg"><span>觉醒5:太阳之塔</span></a> <a href="/danji/5582.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 564.3 MB</p> <a href="/danji/5202.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯:木乃伊之谜" src="//pic.3h3.com/up/2013-1/201311011733.jpg"><span>福尔摩斯:木乃伊之谜</span></a> <a href="/danji/5202.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 266.3 MB</p> <a href="/danji/5118.html" target="_blank"><img alt="爱语魔咒" src="//pic.3h3.com/up/2013-1/2013189255.jpg"><span>爱语魔咒</span></a> <a href="/danji/5118.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="策略游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 132.5 MB</p> <a href="/danji/4004.html" target="_blank"><img alt="领土之战3觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2012-12/201212310030.jpg"><span>领土之战3觉醒</span></a> <a href="/danji/4004.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 381.2 MB</p> <a href="/danji/3392.html" target="_blank"><img alt="爱语魔咒2剑与玫瑰" src="//pic.3h3.com/up/2012-11/20121112163122.jpg"><span>爱语魔咒2剑与玫瑰</span></a> <a href="/danji/3392.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 1.3 GB</p> <a href="/danji/3110.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯银耳环" src="//pic.3h3.com/up/2012-11/2012114133933.jpg"><span>福尔摩斯银耳环</span></a> <a href="/danji/3110.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 91.6 MB</p> <a href="/danji/2772.html" target="_blank"><img alt="觉醒无眠之城" src="//pic.3h3.com/up/2012-10/20121030161630.jpg"><span>觉醒无眠之城</span></a> <a href="/danji/2772.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 705.2 MB</p> <a href="/danji/2718.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪者虚ç©? src="//pic.3h3.com/up/2012-10/20121023145327.jpg"><span>神秘追踪者虚ç©?/span></a> <a href="/danji/2718.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 923.0 MB</p> <a href="/danji/2715.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?黑岛" src="//pic.3h3.com/up/2012-10/20121023142648.jpg"><span>神秘追踪è€?黑岛</span></a> <a href="/danji/2715.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 916.2 MB</p> <a href="/danji/2713.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?雨之å´? src="//pic.3h3.com/up/2012-10/20121023135747.jpg"><span>神秘追踪è€?雨之å´?/span></a> <a href="/danji/2713.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 831.3 MB</p> <a href="/danji/2698.html" target="_blank"><img alt="神秘追踪è€?四王ç‰? src="//pic.3h3.com/up/2012-10/20121023115217.jpg"><span>神秘追踪è€?四王ç‰?/span></a> <a href="/danji/2698.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 418.5 MB</p> <a href="/danji/2238.html" target="_blank"><img alt="觉醒3哥布林王å›? src="//pic.3h3.com/up/2012-10/201210814648.jpg"><span>觉醒3哥布林王å›?/span></a> <a href="/danji/2238.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 6.0 GB</p> <a href="/danji/1884.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯的遗å˜? src="//pic.3h3.com/up/2012-9/2012927102114.jpg"><span>福尔摩斯的遗å˜?/span></a> <a href="/danji/1884.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1.3 GB</p> <a href="/danji/1630.html" target="_blank"><img alt="福尔摩斯觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2012-9/2012919141158.jpg"><span>福尔摩斯觉醒</span></a> <a href="/danji/1630.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 157.2 MB</p> <a href="/danji/445.html" target="_blank"><img alt="梦之æ—?天空之书" src="//pic.3h3.com/up/2012-8/201281715496.jpg"><span>梦之æ—?天空之书</span></a> <a href="/danji/445.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="策略游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 303.8 MB</p> <a href="/danji/365.html" target="_blank"><img alt="防御阵型觉醒" src="//pic.3h3.com/up/2014-7/20147493128.jpg"><span>防御阵型觉醒</span></a> <a href="/danji/365.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 438.2 MB</p> <a href="/danji/286.html" target="_blank"><img alt="幽灵庄园的秘å¯?" src="//pic.3h3.com/up/2013-4/201342016849.jpg"><span>幽灵庄园的秘å¯?</span></a> <a href="/danji/286.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 286.3 MB</p> <a href="/danji/215.html" target="_blank"><img alt="机械迷城" src="//pic.3h3.com/up/2012-8/201287152218.jpg"><span>机械迷城</span></a> <a href="/danji/215.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> </ul><a class="moreTab" href="javascript:;" onclick="dopage()" rel="nofollow">下一页↓</a><br> </div> <!--#list-wrap --> <div id="c311a2dhv" class="h"></div> <div id="c311a2dhv" class="single-cl"> <p> <a href="/k/swjgbbdq/">守卫剑阁版本大全</a> <a href="/k/SubnauticaModCollection/">深海迷航mod大全</a> <a href="/k/tbzzrjhj/">图标制作软件合集</a> <a href="/k/slksmoddq/">神力科莎mod大全</a> <a href="/k/gwlrsjbymoddq/">怪物猎人世界冰原MOD大全</a> <a href="/k/zlxyxnzmoddq/">质量效应仙女座MOD大全</a> <a href="/k/3Dprintingsoft/">3D打印软件大全</a> <a href="/k/adoberjdq/">Adobe软件大全</a> <a href="/k/jprjhjtj/">简谱软件合é›?/a> <a href="/k/JARPGCollection/">日式RPG游戏合集</a> <a href="/k/RPGSTGcollection/">RPG射击游戏大全</a> <a href="/k/aylqmzzmodhj/">阿提拉全面战争MOD合集</a> <a href="/k/platinumgames/">白金工作室游戏大å…?/a> <a href="/k/fbappdq/">粉笔软件大全</a> <a href="/k/kyappdq/">考研app大全</a> </p> </div> </div> <div id="c311a2dhv" class="c"></div> <!-- bd end --> </div> <div id="c311a2dhv" class="h20"></div> <div id="fd"> <div> <p><a href="/app/about.html">关于当游</a> | <a href="/app/Contact.html">联系当游</a> | <a href="/app/ad.html">广告合作</a> | <a href="/app/downhelp.html">下载帮助</a> | <a href="/app/map.html">网站地图</a> | <script type="text/javascript" src="/inc/count.js"></script> <br /> 超多<a href="http://halchalpoint.com">好玩的单机游æˆ?/a>下载基地 当游网(3h3.comï¼?a href="http://halchalpoint.com">单机游戏</a> 越当越快ä¹? <br /> Copyright 2012-2013 halchalpoint.com 版权所æœ?浙ICPå¤?6019006å?</p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/js/key.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/jquery-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/common.js" ></script> <script> var isNotGm = false; var num = 1; function dopage() { var p = num + 1; var addbuding = $("#dlist"); var weburl = "http://halchalpoint.com/"; var baseurl = weburl + "getpatch.asp?action=1&keyid=285&p=" + p; $.ajax({ url: baseurl, async: false, dataType: 'json', success: function (data) { var htmlstr = "" var i = 1; $.each(data, function (a, b) { var number = (i / 3); var sty = ""; if (parseInt(number) == number) { sty = "style='margin-right: 0px;'"; } var resver = b.resVer ? b.resVer : ""; var softsize = b.ressize; if (softsize < 1024) { softsize = softsize + "K"; } else if (softsize > 1024 && softsize < 1048576) { softsize = Math.round((softsize / 1024) * 10) / 10 + "M"; } else { softsize = Math.round((softsize / 1048576) * 10) / 10 + "G"; } var previmgs = b.PreviewImg; var previmg = ""; if (previmgs.indexOf(",") > 0) { previmgArr = previmgs.split(","); previmg = previmgArr[0]; } else { previmg = b.PreviewImg; } htmlstr += '<li category="' + b.catalogName + '"><p><i><em>' + b.ResLanguage + '</em></i>' + softsize + '</p><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank"><img alt="' + b.ResName + '" src="' + b.SmallImg + '"><span>' + b.ResName + '</span></a><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a></li>' //htmlstr = htmlstr + "<li " + sty + ">"; //htmlstr = htmlstr + "<p><a href='/patch/" + b.ID + ".html' class='img' preview='" + previmg + "' target='_blank'><img src='" + b.SmallImg + "'></a><i><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'><strong>" + b.ResName + "</strong></a><span class='xj lstar" + b.ResRank + "'>等级:</span><span class='bb'>" + resver + "</span><span class='time'>" + b.UpdateTime + "</span><span class='size'>" + softsize + "</span><span class='lan'>" + b.ResLanguage + "</span></i><s><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'>下载</a></s><em><font>推荐理由:</font><strong>" + b.authorEmail + "</strong></em></p>"; //htmlstr = htmlstr + "</li>"; i++; }); addbuding.append(htmlstr); num++; } }); } List = { // just change this method on every template you need getItems: function () { return document.getElementById("dlist").getElementsByTagName("li"); }, init: function () { this.items = this.getItems(); return this; }, each: function (yield) { for (var i = 0, l = this.items.length; i < l; i++) { var item = this.items[i] yield(item, item.getAttribute("category")) } } } var Filter = function (list) { this.initCategroy(); this.length = this.count(list); this.hideBanner(); this.showAmount(); }; Filter.prototype = { count: function (list) { var that = this, length = 0; list.each(function (item, categroy) { ; if (that.notGame(categroy)) { isNotGm = true; item.style.display = "none"; } else { length++; } }) return length; }, hideBanner: function () { var banner = document.getElementsByTagName("img")[0]; if (banner.src == window.location.href) { banner.style.display = "none"; } }, showAmount: function () { var amount = document.getElementById("show-amount"); //if (isNotGm) amount.innerHTML = this.length; //因为改成分页,取消只读取第一页数据量,改为读取{$modnum}总量 //if (this.length < 30) { $(".moreTab").css("display", "none"); } amount.parentNode.parentNode.style.display = "inline"; }, initCategroy: function () { var categroy = "免CD补丁,升级补丁,汉化补丁,游戏存档,修改å™?游戏工具,游戏地图,游戏MOD,游戏其他".split(","); var hash = {} for (var i = 0, l = categroy.length; i < l; i++) { hash[categroy[i]] = true; } this.filterCategroy = hash; }, notGame: function (c) { return this.filterCategroy[c] || false; } }; new Filter(List.init()); </script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="/template/3h3/js/dxinfo.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/897929eb-ac55-4769-bec3-112755648ff5-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='h3m7e'><p id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'></optgroup></p></q><form id='h3m7e'></form><ol id='h3m7e'><th id='h3m7e'><legend id='h3m7e'></legend></th><bdo id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'></optgroup></bdo></ol><dl id='h3m7e'><tt id='h3m7e'><tr id='h3m7e'></tr></tt><address id='h3m7e'><th id='h3m7e'></th></address></dl><style id='h3m7e'><dt id='h3m7e'></dt><dir id='h3m7e'></dir></style><dd id='h3m7e'></dd><dl id='h3m7e'><sup id='h3m7e'></sup></dl><table id='h3m7e'><p id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'><p id='h3m7e'><dir id='h3m7e'><div id='h3m7e'><center id='h3m7e'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='h3m7e'><abbr id='h3m7e'><blockquote id='h3m7e'><i id='h3m7e'><select id='h3m7e'><td id='h3m7e'><u id='h3m7e'><ol id='h3m7e'></ol><big id='h3m7e'><big id='h3m7e'></big></big></u><pre id='h3m7e'><kbd id='h3m7e'></kbd></pre><del id='h3m7e'></del></td><button id='h3m7e'><noframes id='h3m7e'><option id='h3m7e'></option><select id='h3m7e'><span id='h3m7e'><form id='h3m7e'></form></span><dd id='h3m7e'></dd></select><dt id='h3m7e'></dt></noframes><del id='h3m7e'><noframes id='h3m7e'></noframes></del></button><kbd id='h3m7e'></kbd><form id='h3m7e'></form><button id='h3m7e'><noframes id='h3m7e'><style id='h3m7e'><big id='h3m7e'><i id='h3m7e'></i><tbody id='h3m7e'></tbody></big></style><abbr id='h3m7e'></abbr></noframes></button></select></i><li id='h3m7e'></li></blockquote></abbr><address id='h3m7e'></address></abbr><address id='h3m7e'><sub id='h3m7e'><big id='h3m7e'><tt id='h3m7e'><bdo id='h3m7e'><acronym id='h3m7e'></acronym></bdo><label id='h3m7e'><abbr id='h3m7e'></abbr><em id='h3m7e'><pre id='h3m7e'></pre><address id='h3m7e'><small id='h3m7e'></small></address></em></label><center id='h3m7e'><span id='h3m7e'><b id='h3m7e'></b></span></center><option id='h3m7e'><bdo id='h3m7e'><select id='h3m7e'><strong id='h3m7e'><q id='h3m7e'><sup id='h3m7e'><abbr id='h3m7e'></abbr></sup><p id='h3m7e'></p></q><span id='h3m7e'><tfoot id='h3m7e'><ul id='h3m7e'><div id='h3m7e'><style id='h3m7e'><dir id='h3m7e'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='h3m7e'><form id='h3m7e'></form></q></span><noframes id='h3m7e'><p id='h3m7e'><sup id='h3m7e'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='h3m7e'></option><li id='h3m7e'></li></big><strong id='h3m7e'></strong></sub></address><ol id='h3m7e'><font id='h3m7e'></font><dl id='h3m7e'></dl></ol><option id='h3m7e'></option><th id='h3m7e'></th><li id='h3m7e'></li><center id='h3m7e'><u id='h3m7e'></u></center><del id='h3m7e'></del><tfoot id='h3m7e'></tfoot><p id='h3m7e'><strike id='h3m7e'></strike><fieldset id='h3m7e'></fieldset></p><tr id='h3m7e'><bdo id='h3m7e'><ul id='h3m7e'></ul></bdo></tr><th id='h3m7e'><tfoot id='h3m7e'><p id='h3m7e'><thead id='h3m7e'><dfn id='h3m7e'></dfn></thead></p><strong id='h3m7e'></strong><th id='h3m7e'></th></tfoot></th><u id='h3m7e'><blockquote id='h3m7e'></blockquote></u><b id='h3m7e'><address id='h3m7e'></address></b><ins id='h3m7e'><table id='h3m7e'><strike id='h3m7e'><tfoot id='h3m7e'><ins id='h3m7e'></ins></tfoot><strike id='h3m7e'><small id='h3m7e'><div id='h3m7e'></div></small></strike></strike><optgroup id='h3m7e'><big id='h3m7e'><abbr id='h3m7e'></abbr></big><kbd id='h3m7e'><q id='h3m7e'></q></kbd></optgroup></table><big id='h3m7e'></big></ins><sub id='h3m7e'></sub><q id='h3m7e'><kbd id='h3m7e'></kbd><dt id='h3m7e'></dt></q><big id='h3m7e'><pre id='h3m7e'><code id='h3m7e'></code><del id='h3m7e'><fieldset id='h3m7e'></fieldset></del><big id='h3m7e'><dt id='h3m7e'></dt></big><bdo id='h3m7e'></bdo></pre></big><noscript id='h3m7e'></noscript><acronym id='h3m7e'></acronym><div id='h3m7e'><tr id='h3m7e'><b id='h3m7e'></b></tr></div><dl id='h3m7e'></dl><tbody id='h3m7e'><p id='h3m7e'><noframes id='h3m7e'></noframes></p><u id='h3m7e'></u></tbody><dt id='h3m7e'></dt><dd id='h3m7e'></dd><big id='h3m7e'></big><pre id='h3m7e'></pre><dir id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'><select id='h3m7e'></select></optgroup></dir><font id='h3m7e'><ol id='h3m7e'><dir id='h3m7e'><dl id='h3m7e'></dl><thead id='h3m7e'></thead></dir></ol></font><pre id='h3m7e'><tr id='h3m7e'><q id='h3m7e'><fieldset id='h3m7e'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='h3m7e'><td id='h3m7e'><strong id='h3m7e'><style id='h3m7e'><acronym id='h3m7e'></acronym><pre id='h3m7e'><pre id='h3m7e'><dir id='h3m7e'><label id='h3m7e'><noframes id='h3m7e'></noframes></label></dir><strike id='h3m7e'></strike></pre></pre></style></strong><th id='h3m7e'><dir id='h3m7e'><dt id='h3m7e'><b id='h3m7e'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='h3m7e'></sub><th id='h3m7e'></th><legend id='h3m7e'></legend><style id='h3m7e'></style><i id='h3m7e'></i><optgroup id='h3m7e'></optgroup><noscript id='h3m7e'><q id='h3m7e'><tfoot id='h3m7e'><td id='h3m7e'><b id='h3m7e'></b></td></tfoot><pre id='h3m7e'><code id='h3m7e'></code><del id='h3m7e'><form id='h3m7e'></form></del><address id='h3m7e'></address></pre></q></noscript><dfn id='h3m7e'></dfn><optgroup id='h3m7e'></optgroup><address id='h3m7e'><sub id='h3m7e'></sub></address><abbr id='h3m7e'><ul id='h3m7e'><big id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'><dir id='h3m7e'><tfoot id='h3m7e'></tfoot><abbr id='h3m7e'><noscript id='h3m7e'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='h3m7e'></tr></big></ul></abbr><dl id='h3m7e'></dl><div id='h3m7e'></div><div id='h3m7e'><ol id='h3m7e'></ol></div><i id='h3m7e'></i><i id='h3m7e'><strong id='h3m7e'><sup id='h3m7e'></sup><span id='h3m7e'><strong id='h3m7e'></strong><strong id='h3m7e'></strong></span><option id='h3m7e'><noscript id='h3m7e'></noscript></option></strong></i><abbr id='h3m7e'></abbr><ul id='h3m7e'></ul><bdo id='h3m7e'><div id='h3m7e'></div></bdo><pre id='h3m7e'><fieldset id='h3m7e'></fieldset></pre><dfn id='h3m7e'></dfn><tr id='h3m7e'><option id='h3m7e'><kbd id='h3m7e'></kbd><label id='h3m7e'><strong id='h3m7e'><font id='h3m7e'></font></strong></label><ol id='h3m7e'><code id='h3m7e'><td id='h3m7e'><strike id='h3m7e'><blockquote id='h3m7e'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='h3m7e'></dt><sup id='h3m7e'><q id='h3m7e'><dd id='h3m7e'><q id='h3m7e'><del id='h3m7e'><acronym id='h3m7e'></acronym><tfoot id='h3m7e'></tfoot><label id='h3m7e'><strong id='h3m7e'></strong></label><td id='h3m7e'></td><ul id='h3m7e'><select id='h3m7e'><li id='h3m7e'></li></select></ul><label id='h3m7e'></label></del><tbody id='h3m7e'></tbody><dt id='h3m7e'></dt></q><small id='h3m7e'><strike id='h3m7e'></strike></small></dd></q><label id='h3m7e'></label></sup></option><pre id='h3m7e'><ins id='h3m7e'><td id='h3m7e'></td><sub id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'></optgroup></sub><center id='h3m7e'><em id='h3m7e'></em></center><acronym id='h3m7e'></acronym></ins></pre></tr><tr id='h3m7e'></tr><center id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'></tbody><tfoot id='h3m7e'></tfoot></center><small id='h3m7e'><th id='h3m7e'></th></small><small id='h3m7e'></small><em id='h3m7e'></em><dfn id='h3m7e'><dd id='h3m7e'></dd></dfn><dl id='h3m7e'><i id='h3m7e'><td id='h3m7e'><thead id='h3m7e'></thead></td></i></dl><style id='h3m7e'><th id='h3m7e'><form id='h3m7e'><span id='h3m7e'><dl id='h3m7e'><label id='h3m7e'></label></dl><th id='h3m7e'><li id='h3m7e'><noscript id='h3m7e'></noscript><tbody id='h3m7e'></tbody><tbody id='h3m7e'><form id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'></tbody><dd id='h3m7e'><i id='h3m7e'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='h3m7e'><ol id='h3m7e'><b id='h3m7e'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='h3m7e'><strong id='h3m7e'></strong><label id='h3m7e'><label id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'><small id='h3m7e'><noframes id='h3m7e'></noframes><ul id='h3m7e'></ul><b id='h3m7e'></b></small></tbody></label><label id='h3m7e'><code id='h3m7e'></code><kbd id='h3m7e'></kbd></label><u id='h3m7e'><tt id='h3m7e'></tt></u></label></tbody><dfn id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'></tbody></dfn><pre id='h3m7e'><em id='h3m7e'><option id='h3m7e'><dt id='h3m7e'></dt></option></em></pre><optgroup id='h3m7e'><thead id='h3m7e'></thead></optgroup><optgroup id='h3m7e'></optgroup><optgroup id='h3m7e'></optgroup><em id='h3m7e'></em><address id='h3m7e'></address><blockquote id='h3m7e'><u id='h3m7e'><style id='h3m7e'><b id='h3m7e'></b><thead id='h3m7e'><style id='h3m7e'><strong id='h3m7e'><ol id='h3m7e'></ol></strong></style><acronym id='h3m7e'><del id='h3m7e'><dd id='h3m7e'></dd><bdo id='h3m7e'><legend id='h3m7e'><kbd id='h3m7e'><address id='h3m7e'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='h3m7e'></tbody></style></u><label id='h3m7e'><dt id='h3m7e'></dt></label></blockquote><li id='h3m7e'><dl id='h3m7e'><noframes id='h3m7e'><form id='h3m7e'></form></noframes></dl></li><td id='h3m7e'></td><blockquote id='h3m7e'><th id='h3m7e'><tr id='h3m7e'></tr><code id='h3m7e'><sup id='h3m7e'><fieldset id='h3m7e'></fieldset><code id='h3m7e'></code><big id='h3m7e'></big></sup></code></th></blockquote><select id='h3m7e'><kbd id='h3m7e'><sup id='h3m7e'></sup><form id='h3m7e'></form></kbd></select><big id='h3m7e'></big><em id='h3m7e'></em><sup id='h3m7e'><b id='h3m7e'></b><strong id='h3m7e'></strong></sup><kbd id='h3m7e'><ol id='h3m7e'></ol></kbd><optgroup id='h3m7e'><tt id='h3m7e'><font id='h3m7e'><td id='h3m7e'></td></font></tt></optgroup><pre id='h3m7e'><center id='h3m7e'></center></pre><tt id='h3m7e'></tt><big id='h3m7e'><strike id='h3m7e'><li id='h3m7e'><kbd id='h3m7e'></kbd></li><i id='h3m7e'><blockquote id='h3m7e'><label id='h3m7e'><u id='h3m7e'><ins id='h3m7e'></ins><dfn id='h3m7e'></dfn></u></label><noscript id='h3m7e'><span id='h3m7e'></span></noscript><td id='h3m7e'></td><pre id='h3m7e'><li id='h3m7e'><td id='h3m7e'><label id='h3m7e'></label><pre id='h3m7e'></pre></td></li></pre><small id='h3m7e'></small></blockquote></i><b id='h3m7e'><i id='h3m7e'></i></b><td id='h3m7e'><select id='h3m7e'></select><table id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'></tbody></table><dt id='h3m7e'><dd id='h3m7e'></dd></dt></td></strike><strong id='h3m7e'><sub id='h3m7e'></sub><td id='h3m7e'></td></strong></big><blockquote id='h3m7e'></blockquote><small id='h3m7e'></small><dir id='h3m7e'></dir><tr id='h3m7e'></tr><center id='h3m7e'><u id='h3m7e'></u></center><kbd id='h3m7e'></kbd><select id='h3m7e'><u id='h3m7e'><p id='h3m7e'><p id='h3m7e'><em id='h3m7e'><dfn id='h3m7e'><table id='h3m7e'><dl id='h3m7e'></dl><center id='h3m7e'></center></table></dfn><div id='h3m7e'></div><small id='h3m7e'></small></em></p></p><acronym id='h3m7e'></acronym><u id='h3m7e'></u><sup id='h3m7e'><thead id='h3m7e'><noscript id='h3m7e'></noscript></thead></sup></u><ol id='h3m7e'></ol><sub id='h3m7e'></sub></select><address id='h3m7e'></address><dl id='h3m7e'><small id='h3m7e'><ul id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'><em id='h3m7e'></em></optgroup><tt id='h3m7e'></tt><strike id='h3m7e'></strike></ul><thead id='h3m7e'><kbd id='h3m7e'><kbd id='h3m7e'></kbd><noframes id='h3m7e'><bdo id='h3m7e'><sup id='h3m7e'><div id='h3m7e'><bdo id='h3m7e'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='h3m7e'></label><strike id='h3m7e'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='h3m7e'></big><ins id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'></optgroup></ins><dl id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'></tbody></dl><dt id='h3m7e'></dt><tr id='h3m7e'><address id='h3m7e'></address></tr><small id='h3m7e'><font id='h3m7e'></font></small><option id='h3m7e'><thead id='h3m7e'></thead><em id='h3m7e'></em></option><tfoot id='h3m7e'></tfoot><tbody id='h3m7e'></tbody><li id='h3m7e'></li><tbody id='h3m7e'></tbody><address id='h3m7e'></address><del id='h3m7e'><big id='h3m7e'><label id='h3m7e'><code id='h3m7e'><th id='h3m7e'><legend id='h3m7e'></legend><i id='h3m7e'></i><form id='h3m7e'></form></th></code></label></big><dd id='h3m7e'><span id='h3m7e'><abbr id='h3m7e'></abbr></span></dd></del><ol id='h3m7e'></ol><address id='h3m7e'><sup id='h3m7e'><acronym id='h3m7e'></acronym></sup></address><blockquote id='h3m7e'></blockquote><font id='h3m7e'></font><optgroup id='h3m7e'><bdo id='h3m7e'></bdo><acronym id='h3m7e'></acronym></optgroup><del id='h3m7e'></del><code id='h3m7e'><select id='h3m7e'></select><td id='h3m7e'></td></code><tfoot id='h3m7e'></tfoot><kbd id='h3m7e'><b id='h3m7e'><style id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'><tr id='h3m7e'></tr><big id='h3m7e'></big><ol id='h3m7e'><u id='h3m7e'><dfn id='h3m7e'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='h3m7e'><b id='h3m7e'><ins id='h3m7e'><tt id='h3m7e'><b id='h3m7e'><blockquote id='h3m7e'><dir id='h3m7e'></dir><label id='h3m7e'><li id='h3m7e'></li><i id='h3m7e'></i><u id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'></tbody></u></label><li id='h3m7e'><tt id='h3m7e'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='h3m7e'><sub id='h3m7e'><div id='h3m7e'></div></sub></fieldset><acronym id='h3m7e'><td id='h3m7e'><form id='h3m7e'></form></td><big id='h3m7e'><dfn id='h3m7e'><b id='h3m7e'><address id='h3m7e'></address></b><thead id='h3m7e'><span id='h3m7e'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='h3m7e'></ul><tbody id='h3m7e'><sup id='h3m7e'><legend id='h3m7e'><b id='h3m7e'></b></legend></sup><legend id='h3m7e'><sub id='h3m7e'><ul id='h3m7e'><b id='h3m7e'><q id='h3m7e'></q></b></ul><tfoot id='h3m7e'></tfoot><ul id='h3m7e'></ul><bdo id='h3m7e'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='h3m7e'><label id='h3m7e'></label></dfn><em id='h3m7e'><bdo id='h3m7e'><ins id='h3m7e'><dl id='h3m7e'></dl></ins><pre id='h3m7e'><p id='h3m7e'></p><span id='h3m7e'><tt id='h3m7e'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='h3m7e'><option id='h3m7e'><bdo id='h3m7e'></bdo></option></sub><bdo id='h3m7e'><small id='h3m7e'></small></bdo><dl id='h3m7e'></dl><address id='h3m7e'></address><pre id='h3m7e'><pre id='h3m7e'></pre></pre><li id='h3m7e'></li><ins id='h3m7e'><legend id='h3m7e'></legend></ins><strong id='h3m7e'></strong><div id='h3m7e'><div id='h3m7e'></div></div><tr id='h3m7e'><dt id='h3m7e'><tbody id='h3m7e'></tbody><dd id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'></optgroup></dd></dt><tbody id='h3m7e'></tbody></tr><abbr id='h3m7e'><font id='h3m7e'><ins id='h3m7e'></ins><small id='h3m7e'><fieldset id='h3m7e'></fieldset></small><noscript id='h3m7e'></noscript><select id='h3m7e'><optgroup id='h3m7e'></optgroup></select></font></abbr><tr id='h3m7e'></tr><strike id='h3m7e'><th id='h3m7e'></th></strike><label id='h3m7e'></label><b id='h3m7e'></b><ins id='h3m7e'><del id='h3m7e'><dt id='h3m7e'></dt></del></ins><sub id='h3m7e'><table id='h3m7e'><small id='h3m7e'></small><div id='h3m7e'></div></table></sub></div>